Jangan cari bos orang Jawa

Sebelumnya ini hanya sekedar hiburan ( No SARA )

Cara menolak lamaran kerja ala orang djawa…

G : Manajer HRD

A : Wong sing susah uripe arep nggolek Gawean…

G : Kowe nduwe omah opo ora?

A : dereng….

G : Wah kowe ora iso ketompo nang kene

a : Lho kok ngaten…… ..?

G : Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang perusahaan.

a : Ah.. mboten kok, Sak janipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih.

G : Yo malah ora ketompo

a : Lho kok ngaten…..?

G : Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong wae.

G : Kowe nduwe motor opo ora….?

b : Mboten.

G : Ora ketompo

b : Lho kok mboten ketompo ?

G : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit.

b : Sak janipun gadhah, ning tasih ten kampung, gampil mangke kulo beto

ngriki.

G : Wah malah ra ketompo….

b : lho kok ngoten

G : Tempat parkire wis ra cukup.

G : Kowe wis lulus sarjana tenan…..?

c : sampun pak….

G : Ora ketompo, kene iki golek sing SMA wae, luwih manutan lan ben

mbayare murah

c : Sak janipun kulo tasih badhe skripsi

G : Malah ora ketompo…..

c : Lho kados pundi to….?

G : Mengko kowe kerjo mung ngetik skripsi, lek wis lulus mesti golek kerjo

neng perusahaan liyo.

G : Kowe seneng guyon opo ora ?

d : Mboten pak, kulo serius nek nyambut gawe.

G : Ra ketompo…..

d : waa……kok ngoten?

G : Engko konco koncomu lan anak buahmu podho stress.

d : Sak jane nggih sekedhik sekedhik seneng guyon.

G : Malah ora ketompo.

d : Lho kok……

G : Engko kowe mung email emailan sing lucu…….

G : Kowe mau mrene numpak opo ?

e : Nitih mobil

G : Kowe ora ketompo

e : Sebabipun ?

G : Saiki BBM mundhak terus, mengko kowe njaluk mundhak bayar terus

e : Wo, kulo wau namung mbonceng, kok

G : Tambah ora ketompo

e : Lho, lha kok … ?

G : Mengko mung gawene mbonceng mobil kantor. Ngrusuhi !

G : Anakmu akeh opo sithik ?

f : Kathah pak

G : Kowe ora ketompo

f : Sebabipun ?

G : Nyambut gawemu ora jenjem, mung mikir gawe uanaak wae

f : Lha wong namung anak adopsi, kok.

G : Tambah ora ketompo

f : Lho, lha kok … ?

G : Gawe anak bae aras2en, opo maneh nyambut gawe

G : Kowe wis ngerti gaweyanmu durung ?

h : Dereng

G : Kowe ora ketompo

h : Sebabipun ?

G : Arep nyambut gawe kok ora ngerti gaweyane ?

h : Oo, nek damelan niku mpun ngertos kok

G : Tambah ora ketompo

h : Lho, lha kok … ?

G : Kowe rak mung arep keminter, to ?

G : Kowe ngerti kahanan kantor kene durung

k : Dereng

G : Kowe ora ketompo

k : Sebabipun ?

G : Arep nyambut gawe kok ora ngerti kantore ?

k : Wo, sekedhik2 mpun ngertos kok

G : Tambah ora ketompo

k : Lho, lha kok … ?

G : Kowe senengane ngudhal-udhal wewadi kantor, to ?

G : Kowe kerep loro ?

m : Mboten

G : Kowe ora ketompo

m : Sebabipun ?

G : Mesthi kerep mbolos, wong arang2 gering

m : Wah, sakjanipun nggih asring

G : Tambah ora ketompo

m : Lho, lha kok … ?

G : Kantor iki ora nompo karyawan pileren.

G : Kowe biso main Internet ?

n : mBoten

G : Kowe ora ketompo

n : Sebabipun ?

G : Perusahaan ora nompo BI (Buta Internet)

n : Wah, sakjanipun nggih saged

G : Tambah ora ketompo

n : Lho, lha kok … ?

G : Mesthi ora bakal nyambut gawe, kakehan dolanan Internet, to?

Ngentek-entekke pulsa !

G : Kowe waras opo ora?

o : Lha, kulo nggih waras to Pak.

G : Ra ketompo….. ..

o : Kenging nopo …..?

G : Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene.

o : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan.

G : Malah ra ketompo….. .

o : Pripun to niki….?

G : Mengko aku duwe saingan….. …..

Lintasberita