Sejarah Daulah Khilafah Islamiyah – Seri 2: Kejayaan Peradaban Islam

Sejarah Daulah Khilafah Islamiyah (570 – 1924 M)
Video ini dipersembahkan untuk memberikan gambaran bagi generasi muslim abad ke-21 tentang Daulah Khilafah Islamiyah, sebuah negara yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat, negara yang menerapkan Sistem Islam secara kaaffah.

Seri 2: Kejayaan Peradaban Islam (632 – 1453 M):
– Sistem Khilafah Terbaik: al-Khulafa’ur Rasyidin.
– Pembebasan Islam Keluar Jazirah Arab.
– Langkah Mulia Para Khalifah Bani Umayyah.
– Kegemilangan IPTEK Masa Khilafah Abbasiyah.
– Peradaban Islam di Spanyol.
– Perang Salib.
– Serbuan Pasukan Tartar.
– Masuk Islamnya Pasukan Tartar.

Produced & Released by: EL MOESA PRODUCTION 2006.

Seri 1:
Seri 3: